Liečebňa dlhodobo chorých

Geria s.r.o., Jilemnického 2, 07501 Trebišov


 • Liečebňa dlhodobo chorých poskytuje starostlivosť pre starších a dlhodobo chorých pacientov s priemernou dĺžkou hospitalizácie 21 dní,
 • naše zariadenie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, z ktorých je hradená zdravotná starostlivosť,
 • chorých odosiela v indikovaných prípadoch do LDCH a odporúča prijatie všeobecný ošetrujúci lekár, alebo iný odborný lekár, ktorý potrebu prijatia uvedie na vymennom lístku
 • pacienti majú zabezpečenú 24 hodinovú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť,
 • poskytujeme antidekubitné matrace, invalidné vozíky, plienky a ostatné rehabilitačné pomôcky, lieky, infúzie v réžií LDCH,
 • v našich priestoroch sa nachádza nadštandardná izba, so sociálnym zariadením a TV,
 • zabezpečíme manikúru a pedikúru na požiadanie.
 • Možnosť prenájmu postelí.

  Náplňou našej činnosti je ústavná (lôžková) starostlivosť pre starších a dlhodobo chorých občanov.  Hospitalizáciu v liečebni poskytujeme bezplatne.

  Liečebňa dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, t.j. po ukončení diagnostického procesu a po zvládnutí akútneho stavu.


  Poskytuje odbornú liečebnú starostlivosť pacientom s chronickými ochoreniami, u ktorých je potrebné zaistiť liečbu s každodennou lekárskou vizitou, kde je zabezpečená komplexná liečebno - preventívna ošetrovateľská starostlivosť. U ležiacich pacientov sa ošetrovateľská starostlivosť zameriava na prevenciu preležanín a iných komplikácií súvisiacich s imobilitou.


  Cieľom našej starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta tak, aby si čo najdlhšie udržal maximálnu možnú sebestačnosť a oddialiť jeho závislosť a odkázanosť na druhej osobe.


  Na liečebňu sú pacienti prijímaní na základe výmenného lístka od praktického alebo odborného lekára, alebo prekladom z iného oddelenia z nemocnice, po dohovore s primárom oddelenia.


  Dôležitou súčasťou každodennej práce je poskytovanie informácii a rád pacientom, aj ich príbuzným alebo osobám, ktorí sa starajú o chorého v domácnosti. Vo svojich diagnostických, liečebných a ošetrovateľských činnostiach postupujeme podľa diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských štandardov. Lekárska a ošetrovateľská starostlivosť pacientovi je poskytovaná tímom lekárov, sestier a pomocného zdravotného personálu s primeraným kvalifikačným predpokladom.


  Našimi klientami sú pacienti:
  - so stratou pohyblivosti ako následok somatických ochorení,
  - stavy po prekonaných akútnych cerebrovaskulárnych príhodách, inkontinentní pacienti,
  - s chronickým ochorením kardiovaskulárneho a dýchacieho systému,
  - pacienti po úrazoch, alebo po náhrade kĺbu protézou s komplikáciami,
  - pacienti s chronickými ochoreniami tráviacich orgánov,
  - pacienti s malígnymi ochoreniami vyžadujúci symptomatickú liečbu,
  - pacienti po amputáciách končatín vyžadujúci denné ošetrovanie,
  - pacienti s poruchami kognitívnych funkcii.

  Návštevné hodiny sú povolené od pondelka do nedele od 1400do 1630 hod.


  Neodporúčame návštevy deťom do 10 rokov.

  Adresa liečebne :

  Géria s.r.o. - LDCH / budova hygieny 2. posch. / Jilemnického 2Trebišov 075 01

  MUDr. Vladimír Hodovanec

  tel.:056 666 0298 Primár liečebne

  MUDr. Andrej Buban, MUDr. Potocký Peter

  tel.:056 666 0723 Lekári

  Mgr. Anna Rugolská

 • tel.: 0948 216 026 Vrchná sestra
 • tel.:056 666 0526 Non-Stop / vyšetrovňa /
 • tel./fax :056 672 6461 Sekretariát


 • e-mail :geria@geria.sk - www.geria.sk
 • IČO : 3618 6899 - DIČ : 2021424152
 • Riaditeľ : MVDr. Kundrát Eduard

  Ak ste boli spokojný so starostlivosťou zdravotnej sestry v našej ličební, spokojnosť môžete napísať na www.podakujsestre.sk
   .: webmaster | Mgr.art. Milan Juhás ::