Liečebňa dlhodobo chorých

Geria s.r.o., Jilemnického 2, 07501 Trebišov


 • Liečebňa dlhodobo chorých poskytuje starostlivosť pre starších a dlhodobo chorých pacientov s priemernou dĺžkou hospitalizácie 21 dní,
 • naše zariadenie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, z ktorých je hradená zdravotná starostlivosť,
 • chorých odosiela v indikovaných prípadoch do LDCH a odporúča prijatie všeobecný ošetrujúci lekár, alebo iný odborný lekár, ktorý potrebu prijatia uvedie na vymennom lístku
 • pacienti majú zabezpečenú 24 hodinovú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť,
 • poskytujeme antidekubitné matrace, invalidné vozíky, plienky a ostatné rehabilitačné pomôcky, lieky, infúzie v réžií LDCH,
 • v našich priestoroch sa nachádza nadštandardná izba, so sociálnym zariadením a TV, zabezpečíme manikúru a pedikúru na požiadanie.

Hospitalizáciu v liečebni poskytujeme bezplatne.


Liečebňa dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, t.j. po ukončení diagnostického procesu a po zvládnutí akútneho stavu.

Poskytuje odbornú liečebnú starostlivosť pacientom s chronickými ochoreniami, u ktorých je potrebné zaistiť liečbu s každodennou lekárskou vizitou, kde je zabezpečená komplexná liečebno - preventívna ošetrovateľská starostlivosť. U ležiacich pacientov sa ošetrovateľská starostlivosť zameriava na prevenciu preležanín a iných komplikácií súvisiacich s imobilitou.

Cieľom našej starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta tak, aby si čo najdlhšie udržal maximálnu možnú sebestačnosť a oddialiť jeho závislosť a odkázanosť na druhej osobe.

Na liečebňu sú pacienti prijímaní na základe výmenného lístka od praktického alebo odborného lekára, alebo prekladom z iného oddelenia z nemocnice, po dohovore s primárom oddelenia, vrchnou sestrou a riaditeľom.

Dôležitou súčasťou každodennej práce je poskytovanie informácii a rád pacientom, aj ich príbuzným alebo osobám, ktorí sa starajú o chorého v domácnosti. Vo svojich diagnostických, liečebných a ošetrovateľských činnostiach postupujeme podľa diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských štandardov. Lekárska a ošetrovateľská starostlivosť pacientovi je poskytovaná tímom lekárov, sestier a pomocného zdravotného personálu s primeraným kvalifikačným predpokladom.

Našimi klientami sú pacienti:
 • so stratou pohyblivosti ako následok somatických ochorení,
 • stavy po prekonaných akútnych cerebrovaskulárnych príhodách, inkontinentní pacienti,
 • s chronickým ochorením kardiovaskulárneho a dýchacieho systému,
 • pacienti po úrazoch, alebo po náhrade kĺbu protézou s komplikáciami,
 • pacienti s chronickými ochoreniami tráviacich orgánov,
 • pacienti s malígnymi ochoreniami vyžadujúci symptomatickú liečbu,
 • pacienti po amputáciách končatín vyžadujúci denné ošetrovanie,
 • pacienti s poruchami kognitívnych funkcii.


Návštevné hodiny sú povolené od pondelka do nedele od 14:00do 16:30 hod.

Neodporúčame návštevy deťom do 10 rokov.


Adresa liečebne ::

Géria s.r.o. - LDCH / budova hygieny 2. posch. / Jilemnického 2, Trebišov 075 01

Primár liečebne ::

Lekárska izba ::

Vrchná sestra ::

Objednanie pacienta ::

Sekretariát ::

Riaditeľ : MVDr. Kundrát Eduard

Ak ste boli spokojný so starostlivosťou zdravotnej sestry v našej liečebni, spokojnosť môžete napísať na www.podakujsestre.sk.: Webcoder | Jakub Juhás ::
.: Webmaster | Mgr.art. Milan Juhás ::

Background photo by DAVIDCOHEN on Unsplash