Liečebňa dlhodobo chorých

Geria, s.r.o., Jilemnického 2, 07501 Trebišov  • Liečebňa dlhodobo chorých / Geria, s.r.o. / - poskytuje starostlivosť pre starších a dlhodobo chorých pacientov s priemernou dĺžkou hospitalizácie - u pacientov ZP - Dôvera a ZP - UNION 21 dní, u pacientov VšZP až do 60 dní,
  • Naše zariadenie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, z ktorých je hradená zdravotná starostlivosť, VšZP / 25 / , Dôvera / 24 /, UNION / 27 /,
  • Chorých odosiela v indikovaných prípadoch do LDCH a odporúča prijatie všeobecný ošetrujúci lekár, prekladom z iného oddelenia, alebo iný odborný lekár, ktorý potrebu prijatia uvedie na výmennom lístku,
  • Naša liečebňa je vybavená - antidekubitárnymi matracmi, elektrickými polohovacími posteľami, EKG, kyslíkovou bombou, odsávačkou hlienov, pomocnými chodítkami, invalidnými vozíkmi, mobilnou toaletou a ostatnými rehabilitačnými pomôckami. V liečebni podávame injekcie i.m., i.v., infúzie, v réžií LDCH,
  • Pri prijme pacienta je potrebné doniesť – občiansky preukaz, preukaz poistenca / ZP / a posledné prepúšťacie správy pacienta,
  • V našich priestoroch sa nachádza nadštandardná izba, so sprchou a televízorom.

Obnovenie návštev od 17.5.2021, za prísnych opatrení

Podľa vyhlášky 205 - UVZ SR - uverejnené 13.5.2021


Návšteva musí mať prikryté ústa a nos respirátorom.
Musí sa preukázať negatívnym antigénovým, alebo PCR testom.

Návšteva môže trvať do 15 minút.

K pacientovi môže prísť jedná osoba


Zaočkovaná osoba musí mať doklad o zaočkovaní prvou dávkou 4 týždne po očkovaní.Hospitalizáciu v liečebni poskytujeme bezplatne.


Liečebňa dlhodobo chorých je lôžkové zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, t.j. po ukončení diagnostického procesu a po zvládnutí akútneho stavu.

Poskytujeme odbornú liečebnú starostlivosť pacientom s chronickými ochoreniami, u ktorých je potrebné zaistiť liečbu s každodennou lekárskou vizitou, kde je zabezpečená komplexná liečebno - preventívna ošetrovateľská starostlivosť. U ležiacich pacientov sa ošetrovateľská starostlivosť zameriava na prevenciu preležanín a iných komplikácií súvisiacich s imobilitou.

Cieľom našej starostlivosti je stabilizovať a zlepšiť zdravotný stav pacienta tak, aby si čo najdlhšie udržal maximálnu možnú sebestačnosť a oddialiť jeho závislosť a odkázanosť na druhej osobe.

Na liečebňu sú pacienti prijímaní na základe výmenného lístka od praktického alebo odborného lekára, taktiež prekladom z iného oddelenia z nemocnice

Dôležitou súčasťou každodennej práce je poskytovanie informácii a rád pacientom, aj príbuzným alebo osobám, ktoré sa starajú o chorého v domácnosti. Vo svojich diagnostických, liečebných a ošetrovateľských činnostiach postupujeme podľa diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských štandardov. Lekárska a ošetrovateľská starostlivosť pacientovi je poskytovaná tímom lekárov, sestier a pomocného zdravotného personálu s primeraným kvalifikačným predpokladom.
Ruky Neodporúčame návštevy deťom do 10 rokov.


Adresa liečebne ::

Géria s.r.o. - LDCH / budova hygieny 2. posch. / Jilemnického 2, Trebišov 075 01

Primár liečebne ::

Vyšetrovňa::

Vrchná sestra ::

Objednanie pacienta ::


Kolektív

Na našej Liečební máme z 37 postelí, už 30 postelí Economic - sú to nemecké elektrické polohovacie postele v spolupráci so slovenskou a dánskou firmou. Postele sme nakúpili od firmy REHA SLOVAKIA, s.r.o. (https://www.rehaslov.sk/polohovatelna-postel-economic.html)


Ak ste boli spokojný so starostlivosťou zdravotnej sestry v našej liečebni, spokojnosť môžete napísať na www.podakujsestre.sk.: Webcoder | Jakub Juhás ::
.: Webmaster | Mgr.art. Milan Juhás ::

Background photo by DAVIDCOHEN on Unsplash